ADMINISTRACINIO-BUITINIO PASTATO REKONSTRUKCIJOS MEISTR? G. VILNIAUS M. PROJEKTINIS PASI?LYMAS

SI?LOM ESAM? PASTAT? REKONSTRUOTI PASTA?IUS PAPILDOM? AUKŠT? BEI PRISTA?IUS PANORAMIN? LIFT?.

BENDRAS PLOTAS 2066,51 KV.M.

2005, 2008, Komerciniai, Metai