AUTOPASLAUG? CENTRAS UKMERG?S G. VILNIUS

Pastatas numatomas dviej? aukšt?. Puse (50%) pastato ploto skirta prekybin?s paskirties patalpoms, kita dalis ?kinei veiklai. Pirmame aukšte numatomos prekybin?s patalpos, kavinuk? (17viet?), prekybiniai sandeliai, autoremonto dirbtuv?s su detali? sandeliu,techin?s patalpos. Antrame aukšte numatomos administracin?s patalpos.Pastato išorines sienas si?loma apšildyti akmens vata su išoriniu profiliuotos skardos laktu. Iš vidaus dengiama irgi skarda. 25-120cm atstumu nuo sienos numatomas metalo tinklelis, apjuosiantis vis? pastat?. Stogas sutabdintas.Langai su orlaid?mis iš skaidraus stiklo paketo su dažytais plastiko r?mais.

Bendras patalp? plotas 1341.53m2

AUTORIAI : L.GRIKINIENE, G. RATAVI?IUS

Bendras patalp? plotas 1341.53m2

AUTORIAI : L.GRIKINIENE, G. RATAVI?IUS

1998-2003, Komerciniai