DU DAUGIABU?IAI GYVENAMIEJI NAMAI LIEP? G.,VIEVIO MIESTE, ELEKTR?N? SAVIVALDYB?JE

Pastatyti du septyni? aukšt? daugiabu?iai gyvenamieji namai. Pirmame aukšte suprojektuoti biurai. holas, tamb?ras, tech. patalpos .Nuo antro iki septinto aukšto suprojektuoti butai. Kiekviename aukšte po penkis butus: vienas -1,5 kambario butas, trys – dviej? kambari? butai bei vienas trij? kambari? butas. Viso suprojektuota 60 but?.Pastat? laikan?ios konstrukcijos – monolitinis berygelinis karkasas, laiptin?s –m?rin?s, lifto šachtos sienos- monolitinio gelžbetonio, grindys ant grunto – armuoto betono, stogas sutapdintas, apšiltintas su rulonine hidroizoliacija išor?s atitvaros iš akyto betono blokeli? su apšiltinimu, kuris tinkuojamas plonasluoksniu mineraliniu tinku.Vieno daugiabu?io Bendras plotas – 2430.44m˛, naudingas pastato gyvenamasis plotas –2061.86m˛, gyvenamasis plotas – 1412,84 m˛, pagalbinis pastato plotas – 684,50 m˛, pagrindinis pastato verslo patalp? plotas 137,52 kv.m ,. Kitas analogiškas.

2006, Daugiabu?iai, Gyvenamieji, Metai