GLOBOS NAMAI, REKONSTRAVIMAS, MEŠKERIOTOJ? G. , VILNIUS