ŽEMĖS SKLYPO SALININKŲ G. VILNIUS DETALUSIS PLANAS

Esamo sklypo naudojimo būdas – kita ( ne žemės ir ne miškų ūkio veiklai). Planuojamoje teritorijoje esamas sklypas dalinamas į du. 1 sklypo reglamentai nenustatomi – tai yra paliekami esami. 2 sklypo reglamentai: naudojimo būdas-Gyvenamoji mažaaukščių statinių teritorija; užstatymo aukštingumas – 2aukštai plius mansarda; užstatymo tankis- 0.22 (22%); užstatymo intensyvumas – 0.4 ( 40%). Automobilių parkavimas numatomas sklypo ribose. Įvažiavimas į sklypa numatomas iš Raistelių gatves.Sklype numatoma vieno ar dviejų butų namo statybą. Namo tipa siloma spresti ruošiant techninį projektą.Detaliajame plane nustatytos leidžiama sklypų užstatymo teritorijos ribojamos – statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų statyba.

2008, Planavimas