SAND?LIS KIRTIM? G., VILNIUS

SAND?LIS KIRTIM? G., VILNIUS
Sand?lis su administracin?mis patalpomis projektuojamas ?vertinus esam? ?kin? pastat? ir panaudojant dali konstrukcija. Prieš statant b?tina patikrinti esam? nešan?i? gelžbetonini? kolon?, perdangos b?kl? bei tinkamum? statyboms. Pastatas vieno t?rio, sta?iakamp?s formos. Vartai orientuoti i esam? pravažiavim?. ??jimas ? pastat? orientuotas ? ?važiavimo ? sklyp? pus?. Pirmame aukšte projektuojamos šios patalpos: laiptin?, budin?iojo pat., sand?liai. Antrame aukšte projektuojama: koridoriai, holas, kabinetai, wc, katilin?. Patekimui ? antra aukšt? numatyta laiptin?. Antroji atvira evakuacin? laiptin?- pastato šone, koridoriaus gale.
Fasad? konstrukcijai panaudojamos daugiasluoksn?s statybin?s plokšt?s užpildytos šilumos izoliacijos sluoksniu. Sien? plokšt?s orientuotos horizontaliai. Plokšt?s pilkos spalvos.

2011, Darbai, Komerciniai, Metai