SANDĖLIS SU MAŠINŲ REMONTO DIRBTUVĖMIS VISORIŲ G. VILNIUS

Pastatas suprojektuotas atsižvelgiant į esamą žemės reljefą . Cokolinis aukštas dalinai įleistas į reljefą. Patekimas į sandelį galimas iš rytinės pusės. Patekimas į mašinų remonto dirbtuves galimas iš vakarinės pusės.

Pastato cokoliniame aukšte numatyta parduotuvė (nebus laikomos cheminės medžiagos), darbuotojų patalpa, WC, sandėlis. Pirmame aukšte numatomos biuro patalpos, WC, archyvas, automobilių remonto dirbtuvė bei darbuotojų patalpa. Antrame – biuro patalpos, WC.

Pastato išorines sienas siūloma apšildyti savaime užgęstančiu putų polistirenu PSB-S-25, su 7mm storio mineralinių medžiagų tinko sluoksniu. Putų polistirenas sienose esančių angų kraštuose taip pat bus padengtas apsauginiu, ne plonesniu kaip 7mm storio mineralinių medžiagų tinko sluoksniu. Laiptinė bei cokolinė pastato dalis išskiriama spalva. Stogas dengiamas skarda. Langai su orlaidėmis iš skaidraus stiklo paketo su dažytais plastiko rėmais.

Bendras patalpų plotas 1559.70 m2

AUTORIAI: L.GRIKINIENE, G. RATAVIČIUS

1998-2003, Komerciniai