SKLYPO PRIE DIDLAIKIO GATVĖS DETALAUS PLANO RAIDOS PROGRAMOS PASIŪLYMAS

Esamas susiklostęs užstatymas, gatvės ir pravažiavimai paliekami. Šiuo metu laisvoje teritorijoje siūloma suformuoti sklypus (detalaus plano stadijoje), nustatyti galima paskirtį , galimus užstatymo reglamentus bei suformuoti bendro naudojimo teritorijas.Teritorija yra urbanizuota. Užstatyme dominuoja laisvo planavimo užstatymas.Nagrinėjama teritorija yra susiformavusi miesto struktūroje, dominuojanti paskirtis visuomeninė, numatomi pakeitimai nelabai įtakos aplinkines teritorijos dėl mažo galimo užstatymo intensyvinimo ir analogiškos paskirties.

Didesnei teritorijos daliai siūloma esamas visuomeninis užstatymas. Tai sudaro apie (% visos teritorijos), kurioje galėtų plėstis esamos aukštesniosios mokyklos ar formuotis naujos mokymo įstaigos (apie studentu). Daugiabutis užstatymas (apie ha apie gyventojų) kaip esamas taip ir siūlomas formuoti, numatomas atskirais intarpais.Rengiant didesnės apimties teritorijų planavimo dokumentus, analizuojant miesto struktūrinių dalių raidos perspektyvas bei tendencijas, galima naudoti apibendrintus miesto struktūrinių dalių (kvartalų ar rajonų) tankio rodiklius.

Tikslinga numatyti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas tarp gyvenamo, visuomeninio užstatymo ir miškelio tikslu apsaugoti miškelio teritorija nuo galimo neigiamo poveikio.

Planuojant (rengiant atskiru sklypų detaliuosius planus), įvertinti esamą susiklosčiusę planinę struktūra.

Ruošiant nagrinėjamos terstęs užstatymas, gatvės ir pravažiavimai paliekami. Šiuo metu laisvoje teritorijoje siūloma suformuoti sklypus (detalaus plano stadijoje), nustatyti galima paskirtį , galimus užstatymo reglamentus bei suformuoti bendro naudojimo teritorijas.Teritorija yra urbanizuota. Užstatyme dominuoja laisvo planavimo užstatymas.Nagrinėjama teritorija yra susiformavusi miesto struktūroje, dominuojanti paskirtis visuomeninė, numatomi pakeitimai nelabai įtakos aplinkines teritorijos dėl mažo galimo užstatymo intensyvinimo ir analogiškos paskirties.

Didesnei teritorijos daliai siūloma esamas visuomeninis užstatymas. Tai sudaro apie (% visos teritorijos), kurioje galėtų plėstis esamos aukštesniosios mokyklos ar formuotis naujos mokymo įstaigos (apie studentu). Daugiabutis užstatymas (apie ha apie gyventojų) kaip esamas taip ir siūlomas formuoti, numatomas atskirais intarpais.Rengiant didesnės apimties teritorijų planavimo dokumentus, analizuojant miesto struktūrinių dalių raidos perspektyvas bei tendencijas, galima naudoti apibendrintus miesto struktūrinių dalių (kvartalų ar rajonų) tankio rodiklius.

Tikslinga numatyti bendro naudojimo ir rekreacines teritorijas tarp gyvenamo, visuomeninio užstatymo ir miškelio tikslu apsaugoti miškelio teritorija nuo galimo neigiamo poveikio.

Planuojant (rengiant atskiru sklypų detaliuosius planus), įvertinti esamą susiklosčiusę planinę struktūra.

Ruošiant nagrinėjamos teritorijos detalųjį planą siūloma formuoti sklypus ir tikslinti jų tvarkymo režimus.

2004, Planavimas