SKLYPŲ DETALUSIS PLANAS, KEIČIANTIS KVARTALO RYTINĖJE SANTARIŠKIŲ G. PUSĖJE DETALŲJĮ PLANĄ ,VILNIUS

Bendras nagrinėjamų sklypų plotas 13400 m2 Esamas sklypų naudojimo būdas – gyvenamoji sodybinio užstatymo teritorija. Naujai formuojamų sklypų naudojimo būdas – gyvenamoji mažaaukščių statinių teritorija. Didžiausias leistinas gyvenamųjų namų aukštingumas –2 aukštai su mansarda. Sklypuose 1 ir 2 siūlomas užstatymas blokuoto tipo namais, sudarant įvairios konfigūracijos namų eiles ar grupes. Sklypus 3 ir 6 siūloma užstatyti dviejų butų gyvenamaisiais namais. Sklypus 4 ir 5 siūloma užstatyti individualiais gyvenamaisiais namais, kuriuos rekomenduojam blokuoti per bendrą sklypų ribą. 1 Sklype numatoma 20 blokuotų namų, numatomas užstatymo tankis-0.44. 1 sklypo dalis 1A yra skirta gyventojų bendro naudojimo želdynams, sporto, vaikų žaidymo aikštelėms, įrengti ir eksploatuoti. Taip pat esant poreikiui automobilių trumpalaikiam įvažiavimui- kroviniams iškrauti ar gaisro atveju gaisrinių mašinų privažiavimui prie pastatų. 2 sklype numatoma 18 blokuotų gyvenamųjų namų, numatomas užstatymo tankis-0.37. 2 sklypo dalis 2A yra skirta gyventojų bendro naudojimo želdynams, sporto, vaikų žaidymo aikštelėms, įrengti ir eksploatuoti. Taip pat esant poreikiui automobilių trumpalaikiam įvažiavimui- kroviniams iškrauti ar gaisro atveju gaisrinių mašinų privažiavimui prie pastatų .Detaliajame plane nustatytos leidžiama sklypų užstatymo teritorijos ribojamos – statybos riba – linija, už kurios negalima pastatų statyba.

Sklypuose garažai ir kitos pagalbinės patalpos siūlomos rūsyje. Sklypuose 4 , 5 numatomi servitutai planuojamos teritorijos gyvenamųjų namų inžineriniams tinklams įrengti ir eksploatuoti.

1998-2003, Planavimas