TERITORIJOS VILKPĖDĖS SENIŪNIJOJE, VILKPĖDĖS G. DETALUS PLANAS

Vadovaujantis miesto Bendrojo plano, “ Teritorijų tarp Vilkpėdės ir Gerosios Vilties gatvių” detaliojo plano sprendiniais , esamos būklės analize, savivaldybės išvadomis bei pateiktomis sąlygomis detaliam planui rengti o taip pat atsižvelgiant į teritorijos naudotojų nuomonę parengtas teritorijos nedidelių veiklos mastų detalusis planas , t.y fiksuojamas naudojamos teritorijos ribos, numatomas, menkaverčių pastatų vietoje, statybos reglamentas, inžinerinės infrastruktūros plėtra.

Planuojamoji teritorija pagal Vilniaus m. Bendrojo plano sprendinius kitos paskirties (pramonės – sandėliavimo, su didmeninės prekybos bei komerciniu veiklos pobūdžiu) su galimu užstatymo intensyvumu 1.5 (bendrojo pastatų antžeminės dalies ploto sumos santykis su teritorijos bendruoju plotu) bei numatant 3-5a. užstatymą. Užstatymo tankis, lyginant su esama būkle nežymiai kinta, tačiau atitinka B.P sprendinius. Planuojama teritorija skirstoma į bendrojo naudojimo, servitutines, ir naujos statybas zonas, vietoje susidėvėjusių menkaverčių griaunamų pastatų. Taigi siūloma griauti menkaverčius sandėlius, garažus, pašiūres, kurių vietoje turi būti suformuotas naujas modernios, pritaikant ekologiškai švarias technologijas, architektūros užstatymą. Nekonfliktuojantis su aplinka užstatymas turi išsiskirti lakoniškumu, masyvumu, pabrėžti dinamišką kraštovaizdį, tuo pačiu pridengti pastatytus neišvaizdžius pastatus, kaimyninės teritorijos gilumoje (pvz. Vilkpėdės g. garažų masyvas).

Tikslu išlaikyti teritorijos funkcinį ryšį su miestu,siūlomi trys įvažiavimai į teritoriją o, taip pat automobilių laikymo aikštelių įrengimą miesto teritorijoje šalia Vilkpėdės g.

1998-2003, Planavimas