VIENBU?IAI GYVENAMIEJI NAMAI ŠILTNAMI? G. LAZDYN? SEN. VILNIUS

VIENBU?IAI GYVENAMIEJI NAMAI ŠILTNAMI? G. LAZDYN? SEN. VILNIUS
Suplanuota užstatyti sklyp? dviem 2 aukšt? 4 blokuotais ir 3 atskirais stovin?iais vienbu?iais gyvenamaisiais namais. Du 4 blokuoti po du namai projektuojami 2 aukštu ir cokoliniu aukštu. Nam? plotai: 164,60. Cokoliniame aukšte projektuojami :garažai, sand?liukai wc, r?bin?s. Pirmame tamb?rai, holai, virtuv?s-valgonieji, svetain?s. Antrame aukšte: koridoriai, miegamieji, vonios.
3 atskiri vienbu?iais gyvenamieji namai 2 aukšt? .Nam? plotai: 226,23 . 1 aukšte numatytos patalpos: garažai, holai, wc, virtuv?s, valgomieji, svetain?s. 2 aukšte suprojektuotos: koridoriai, dušin?s , vonios, r?bin?s, kambariai.
Blokuot? nam? grup?s kompozicijos elementai yra aiškiai artikuliuoti ir tenkina geras pastat? form? vizualinio suvokimo s?lygas nepriklausomai nuo steb?jimo atstumo ir jud?jimo grei?io, užtikrina naujo pastato kompozicin? ryš? (mastelio, proporcij?, medžiaginio, spalvinio sprendimo darn?) su supan?ios gamtin?s ir dirbtin?s aplinkos elementais, pabr?žia pastat? architekt?ros tektoniškum?.

2011, 2012, Darbai, Daugiabu?iai, Dvibu?iai, Gyvenamieji, Metai, Vienbu?iai ,