VIENBU?IO GYVENAMOJO NAMO ANTAN? K. ŠVEN?IONI? R. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

VIENBU?IO GYVENAMOJO NAMO ANTAN? K. ŠVEN?IONI? R. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
Planuojama rekonstruoti esam? 2 aukšt? pastat?. Namas projektuojamas 2 aukštu. Namo bendras plotas 119,,07 Pirmame aukšte projektuojami :garažas, holas, kambariai, wc, sand?lis. Antrame aukšte: koridorius, dušas, miegamasis, virtuv?-svetain?.
Pastato kompozicijos elementai yra aiškiai artikuliuoti ir tenkina geras pastat? form? vizualinio suvokimo s?lygas nepriklausomai nuo steb?jimo atstumo ir jud?jimo grei?io, užtikrina naujo pastato kompozicin? ryš? (mastelio, proporcij?, medžiaginio, spalvinio sprendimo darn?) su supan?ios gamtin?s ir dirbtin?s aplinkos elementais, pabr?žia pastat? architekt?ros tektoniškum?.

2011, Darbai, Gyvenamieji, Metai, Vienbu?iai