VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS ATEITIES G. BENDORIU K., AVZIENIU SEN., VILNIAUS R.

Vienbutis gyvenamasis namas projektuojamas neužstatytame sklype , pastatas orientuotas ilg?ja kraštine ? vakarus. Objektas yra Ateities g. 7. Bendori? k. Avižieni? sen. Vilniaus rajone.
Namas projektuojamas 1 aukšto. Namo bendras plotas 217,06. Pirmame aukšte projektuojami :garažas, holas, kambariai, wc, katilin?, pirtis , priepirtis, dušas, miegamieji, virtuv?, valgomasis-svetain?. Pastato t?ris formuojamas atskir? sta?iakampi t?ri? sujungimo kompozicija. Stogo bei nuogrindos horizontalus elementai suteikia pastatui individualumo ir suvienija t?ri? kompozicij?.
Pastato kompozicijos elementai yra aiškiai artikuliuoti ir tenkina geras pastat? form? vizualinio suvokimo s?lygas nepriklausomai nuo steb?jimo atstumo ir jud?jimo grei?io, užtikrina naujo pastato kompozicin? ryš? (mastelio, proporcij?, medžiaginio, spalvinio sprendimo darn?) su supan?ios gamtin?s ir dirbtin?s aplinkos elementais, pabr?žia pastat? architekt?ros tektoniškum?.

Bendrasis plotas-217.06 m˛
Gyvenamasis-106.93 m˛
Pagalbinis-72.32 m˛

2011, Gyvenamieji, Vienbu?iai