ŽEMĖS SKLYPŲ UŽUBALIŲ K. AVIŽIENIŲ SEN. VILNIAUS R. DETALUSIS PLANAS

Planuojama teritorija ribojama keliais iš vakarų pusės Ukmergės plento ir iš rytų senojo Ukmerges plento . Pietinėje  ir šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi  su esamais  sklypais, kurie dirvonuoja.Aplinkinė teritorija nėra urbanizuota aplink yra kelios pavienės sodybos. Miesto kriptymi yra ivairus komerciniai objektai BRC , LUKOIL degaline ir dar keli objektai.Nagrinėjami sklypai neužstatyti, dirvonuoja. Auga nevertingi krūmai. Sklypų reljefas kinta nuo 187.34 iki 189.54 , o magistralė Vilnius- Panevėžys esanti šalia sklypo nuo 190.57 iki 190.62.Planuojamas sklypas, užimsiantis 2,1342 ha plotą, išsidėstęs Užubalių kaimo pakraštyje vakarų, pietvakarių kryptimi, tarp automagistralės Vilnius-Panevėžys ir senojo Ukmergės kelio. Teritorija aplink planuojamą objektą yra mažai apgyvendinta.Planuojama teritorija yra gana palankioje infrastruktūros požiūriu vietoje. Netoli sklypo yra automagistralė Vilnius- Panevėžys. Teritorijoje yra dujų ir elektros komunikacijos.Planuojama teritorija yra Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. Vilniaus rajono bendrasis planas yra rengimo stadijoje.Rengiamas teritorijos detalusis planas žemės sklypų sujungimui ir reglamentų nustatymui, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano koncepciją, kurioje planuojamos logistikos įmonės sklypas patenka į plane numatytą urbanizuotos aglomeracijos ir konversijos vystymo paskirties teritoriją.Šiuo metu planuojamame sklype nėra jokių objektų – teritorijoje yra nešienaujama pieva.Naujai suformuoto sklypo numatomi reglamentai: TERITORIJOS NAUDOJIMO BŪDAS.:K1- Komercinės paskirties objektų teritorijos. Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyboms. K3-Komercinės paskirties objektų teritorijos. Autoservisų statinių statybos.P2- Pramonės ir sandeliavimo objektų teritorijos. Sandeliavimo statinių statybos.

UŽSTATYMO AUKŠTINGUMAS: 3a- aukštai.iki 15 metrų.

UŽSTATYMO TANKIS:0,5( sklypas užstatomas 50%)

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS: 0,8 (80)

2008, Planavimas